Design Jam


"Sesja improwizacyjna polegająca na przetwarzaniu tematu zaproponowanego przez grupę osób i interpretowanego przez kolejnych."

Design Jam to 2 dni intensywnej pracy warsztatowej

Filar I - Kreatywność

Wyobraźnia, dociekliwość, łamanie zasad, stanowią główne elementy pierwszej podstawy procesu. W ramach kreacji powstaje określony obraz użytkownika, persony, która będzie odpowiedzialna za zakup oraz użycie danego produktu/usługi.

Filar II - Strategia biznesowa

Strumień przychodów, koszty, opłacalność inwestycji, terminy te charakteryzują zrozumienie potrzeb biznesowych podejmowanych działań. W ramach projektowania rozwiązania powstaje model biznesowy, który pozwala ocenić ekonomiczną opłacalność tworzonego projektu.

Process
Design Jam

Dla kogo?


dla firm dużych oraz korporacji

dla przedsiębiorstw sektora MŚP

dla NGOs oraz innych organizacji

dla instytucji sektora publicznego

dla organizacji sportowych

dla Ciebie

Interdyscyplinarny zespół

W ramach JAMu zapraszamy do projektu specjalistów z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Zróżnicowany zespół daje gwarancję powstania nietuzinkowych oraz ambitnych pomysłów. Dla jeszcze większego zróżnicowania do pracy zapraszamy także osoby z zewnątrz przedsiębiorstwa.

Wiedza i doświadczenie

Proces jamu prowadzony jest przez dwóch doświadczonych moderatorów, którzy wspierają zespoły w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Stosując odpowiednie techniki i narzędzia starają się wydobyć z zespołów najgłębsze pokłady kreatywności.

Narzędzia

Zarówno te fizyczne, jak również teoretyczne. Dostarczamy niezbędnych szablonów projektowych wspomagających proces kreatywny oraz materiałów do prototypowania przydatnych do wdrożenia innowacyjnych pomysłów w życie.

Dlaczego warto?


Design Jam daje możliwość zbudowania interdyscyplinarnego zespołu projektowego oraz wykorzystania jego ponadprzeciętnych umiejętności.

Udział w Design Jam pozwala na uzyskanie efektu synergii 2 + 2 = 5.

Design Jam umożliwia powstanie innowacyjnych pomysłów w obszarze organizacji oraz poza nią.

Wspólna praca pobudza kreatywność i fantazję jednocześnie dając twarde, biznesowe podstawy do projektowania nowych rozwiązań.

Design Jam efektywnie wspiera proces integracji pracowników oraz wspomaga budowę zespołów projektowych.

Warsztaty pozwalają spojrzeć na swoją firmę, markę oraz produkt oczami użytkowników.

W trakcie Design Jam niskokosztowe prototypowanie oraz wydajne testowanie nowo wprowadzonego rozwiązania staje się możliwe.

Inicjuje zmiany w organizacji prowadzące do powstawania innowacji oraz pobudza drzemiący w pracownikach potencjał.

Co zyskujesz?


2 dni intensywnych warsztatów kreatywnych

Dziesiątki innowacyjnych pomysłów nowych rozwiązań dla Twojej firmy

100% zaangażowanie zespołu Twoich pracowników w rozwój ich firmy

Zbiór badań i analiz potrzeb Twoich klientów i użytkowników

Klilka innowacyjnych prototypów produktów i usług gotowych do wdrożenia w Twojej firmie

Dostęp do wszystkich narzędzi oraz wiedzy wykorzystywanej przez Blue Owl w procesie projektowym

Pełny raport z wyników przeprowadzonego projektu

Możliwość współpracy w procesie wdrażania rozwiązań w życie

Kto korzysta z Design Jam?


Kontakt

Zapraszamy do kontaktu!